KoszykTwój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » Outsourcing BHP

Outsourcing BHP


alt

 

Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy, jako służba zewnętrzna (outsourcing) i etatowa. 

W naszej działalności wykonujemy wszelkie czynności wynikające z obowiązujących przepisów, zarówno w ramach umów stałych (usługa kompleksowa), jak i jednorazowych zleceń.

 
 

Outsourcing BHP w ramach stałej umowy. W ramach tej usługi wykonujemy:


alt

 •   przeprowadzanie instruktażu wstępnego ogólnego w siedzibie Zleceniodawcy bez względu na ilość osób, 
 •   doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowaniu i przechowywaniu dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywaniu wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy oraz opiniowaniu instrukcji stanowiskowych obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp,
 • przeprowadzanie problemowej i kompleksowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przedstawieniem wniosków,
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów ochrony ppoż.,
  sporządzanie i przedstawianie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycję przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • pozostałe czynności wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
 
 

Outsourcing BHP w ramach doraźnej umowy. W ramach tej usługi wykonujemy:


alt

 • kompleksowa kontrola w zakresie bhp wraz z pisemnym przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji braków i zagrożeń,
 • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną,
 • każdorazowe opracowanie dokumentacji powypadkowej z wypadku przy pracy, wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy,
 • opracowanie wewnętrznych zarządzeń, procedur, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp oraz w ustalanie zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp,
 • aktualizacja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wraz z wykonaniem stosownej    dokumentacji.
 


Szkolenia wstępne i okresowe. Naszym Klientom oferujemy następujące możliwości odbycia szkoleń z zakresu BHP:


alt

 • szkolenie wstępne ogólne w zakresie bhp i ppoż. przeprowadzone w języku polskim i/lub angielskim u Klienta (szkolenie tylko w formie stacjonarnej),
 • szkolenie otwarte okresowe w zakresie bhp organizowane w biurach SEKA S.A. na terenie całego kraju dla wszystkich grup pracowników,
 • szkolenie zamknięte okresowe w zakresie bhp organizowane u Klienta na terenie całego kraju dla wszystkich grup pracowników,
 • szkolenie okresowe w zakresie bhp w formie e-learningu w języku polskim i/lub angielskim tylko dla pracowników administracyjno-biurowych, pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych.

UWAGA!
Skontaktuj się w sprawie współpracy: Michał Sekunda Dyrektor handlowy | tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl 

 

 alt
Przy skutecznym poleceniu SEKA S.A. oferujemy wynagrodzenie w wysokości 5% wartości faktury miesięcznie przez okres 6 miesięcy.   
Pobierz ulotkę w formie :

Ulotka w formacie PDF
 
 

Przejdź do strony głównej

Nowości w naszej ofercie

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl